Wiekan een geschil indienen ? Wanneeris uw klacht een geschil ? Watdoen we met uw geschil ?

Kosteloos

Behandeling van uw geschil door de Geschillenadviescommissie kost u niets. Neemt u een adviseur mee naar de hoorzitting die moet worden betaald, zoals een advocaat, dan zijn die kosten wel voor uw rekening.

Locatie hoorzittingen

De Geschillenadviescommissie werkt onafhankelijk maar maakt voor de hoorzittingen gebruik van kantoorruimte van één van de aangesloten woningcorporaties. Dit heeft geen invloed op de uitspraken en adviezen van de geschillencommissie. In 2021 zijn de hoorzittingen in principe in het kantoor van Woonstad Rotterdam aan de Rochussenstraat 21 in Rotterdam. Mocht dit (tijdelijk) niet mogelijk zijn, dan worden partijen hierover tijdig per mail geïnformeerd.

Aangesloten corporaties
Waterweg Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Patrimonium Maasdelta groep 3B Wonen MaasWonen Samenwerking