Wiekan een geschil indienen ? Wanneeris uw klacht een geschil ? Watdoen we met uw geschil ?

Klachten uit de praktijk

Als u een idee wilt krijgen van het soort geschillen dat de commissie behandelt, ga dan naar Praktijkvoorbeelden

Aangesloten corporaties
Waterweg Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Patrimonium Maasdelta groep 3B Wonen MaasWonen Samenwerking