Wiekan een geschil indienen ? Wanneeris uw klacht een geschil ? Watdoen we met uw geschil ?

Voor huurders van 10 corporaties

Huurders van de volgende corporaties kunnen bij de Geschillenadviescommissie terecht:

Aangesloten corporaties
Waterweg Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Patrimonium Maasdelta groep 3B Wonen MaasWonen Samenwerking