Wiekan een geschil indienen ? Wanneeris uw klacht een geschil ? Watdoen we met uw geschil ?

Ook aansluiten?

De Geschillenadviescommissie heeft voldoende capaciteit om voor nog meer woningcorporaties te werken. Corporaties die belangstelling hebben om zich ook aan te sluiten bij de Geschillenadviescommissie of die hierover meer informatie willen, kunnen contact opnemen met de ambtelijk secretaris, mevrouw R.A.Schipperus-van Oosterom.

Geschillenadviescommissie
Postbus 18
2650 AA Berkel en Rodenrijs

tel. 0650-257331
info@geschillenadvies.com

Aangesloten corporaties
Waterweg Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Patrimonium Maasdelta groep 3B Wonen Onze woning MaasWonen Samenwerking