Geschillenadviescommissie

Heeft u een reparatieverzoek ingediend bij uw woningcorporatie en wordt dit verzoek niet of niet goed behandeld? U kunt dan een klacht indienen bij uw woningcorporatie. Wordt uw klacht vervolgens niet of niet goed behandeld of komt u er samen met uw woningcorporatie niet uit? Dan ontstaat een geschil. De Geschillenadviescommissie behandelt klachten die zijn uitgegroeid tot een geschil. Ze doet dat voor huurders van van 11 woningcorporaties in de regio Rotterdam. Als onafhankelijke, regionale klachtencommissie kan de Geschillenadviescommissie bemiddelen of advies uitbrengen om het geschil op te lossen.

Een reparatieverzoek is een melding van een gebrek of storing in uw woning.
Een klacht is een uiting van ontevredenheid over de manier van handelen of het niet handelen van uw woningcorporatie.
Een geschil ontstaat als u en uw woningcorporatie serieus met elkaar van mening verschillen over uw klacht.

Is uw klacht een geschil geworden? Bekijk dan hieronder de veelgestelde vragen of meld uw geschil bij ons aan.

Hoe meld ik een geschil aan?

Aangesloten corporaties

Huurders van de volgende corporaties kunnen bij de Geschillenadviescommissie terecht: