Geschil indienen

Voordat u een geschil bij ons indient, meldt u uw klacht eerst aan bij uw woningcorporatie. Doe dit schriftelijk (per brief, e-mail of chat).

Heeft u 6 weken na het aanmelden van uw klacht niets gehoord van uw corporatie? Dan ontstaat een geschil. U kunt tot maximaal 1 jaar nadat u uw klacht heeft aangemeld een geschil bij ons indienen. Heeft de woningcorporatie wel op uw klacht gereageerd maar bent u niet tevreden over de oplossing? Dan kunt u tot maximaal 1 jaar na de reactie van de corporatie uw geschil indienen.

Meer weten over wanneer u een geschil kunt indienen? Bekijk de veelgestelde vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen, dan kunt u ook een e-mail sturen naar: info@geschillenadvies.com

Aanmeldformulier

Vul onderstaand formulier in om uw geschil in te dienen. Het formulier start met een aantal vragen over uw situatie. Aan de hand van uw antwoorden is het mogelijk dat u geen geschil kunt indienen. U krijgt dit vanzelf te zien naarmate u het formulier invult.

Uw situatie

Als u uw geschil al heeft voorgelegd aan een rechter, de landelijke Huurcommissie of een andere instantie, dan mogen wij volgens ons reglement uw geschil niet in behandeling nemen.

Geschillen van woningeigenaren mag de Geschillenadviescommissie volgens het reglement niet in behandeling nemen. Hiervoor kunt u terecht bij de kantonrechter.

Bijvoorbeeld via een brief, e-mail of chatbericht.

Meld uw klacht eerst bij uw woningcorporatie. Als zij uw klacht niet binnen 6 weken in behandeling neemt, ontstaat er een geschil. U kunt het geschil dan bij onze commissie aanmelden via dit aanmeldformulier.

Wij behandelen uw klacht alleen als uw corporatie uw klacht niet of onvoldoende heeft opgelost na een termijn van 6 weken.

Helaas is uw woningcorporatie niet bij deze Geschillenadviescommissie aangesloten. Informeer bij uw woningcorporatie waar u wel terecht kunt.

Als u een klacht heeft over warmte, energie of stookkosten, neem dan contact op met de Huurcommissie. De Geschillenadviescommissie behandelt klachten over dit onderwerp niet.

Een geschil over het afwijzen van een woning mag de Geschillenadviescommissie niet in behandeling nemen. U kunt hiervoor terecht bij de Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam.
Lees hier meer over op Woonnet Rijnmond

Uw geschil

U kunt meerdere bestanden uploaden.

1

Dit mag een PDF, Word of JPG bestand zijn van maximaal 7 MB.

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte:

1

Dit mag een PDF, Word of JPG bestand zijn van maximaal 7 MB.

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte:

Stuur het schriftelijke antwoord mee (indien mogelijk). U kunt meerdere bestanden uploaden.

1

Dit mag een PDF, Word of JPG bestand zijn van maximaal 7 MB.

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte:

1

Dit mag een PDF, Word of JPG bestand zijn van maximaal 7 MB.

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte:

Bijvoorbeeld via een telefoongesprek of gesprek bij de corporatie

Beschrijf uw geschil zo duidelijk mogelijk en geef aan wat u zelf al heeft gedaan om de klacht op te lossen.

1

Dit mag een PDF, Word of JPG bestand zijn van maximaal 7 MB.

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte:

1

Dit mag een PDF, Word of JPG bestand zijn van maximaal 7 MB.

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte:

Uw gegevens