Over de Geschillenadviescommissie

De Geschillenadviescommissie is een onafhankelijke, deskundige klachtencommissie die bestaat uit een voorzitter en 5 commissieleden. Tijdens de hoorzittingen zijn de voorzitter en twee leden aanwezig. Als het nodig is, overleggen zij na de hoorzitting met de andere leden. Verder is tijdens de hoorzittingen de secretaris aanwezig om het verslag te maken.

Commissie

mr. D.T. de Vries

Voorzitter

B.C. Molenaar

Ondervoorzitter

mr. D. Akdemir

C. van Dijk

J. van Dongen

J.H. Labrijn

I.H.M. de Galan

Secretaris

C.W. Voordendag

Plaatsvervangend secretaris

Voorzitter, commissieleden en secretaris zijn onafhankelijk. Zij hebben geen persoonlijke of zakelijke banden met de aangesloten corporaties of met de huurdersorganisaties van de aangesloten corporaties.

De geschillencommissie is zo samengesteld dat ze zelf kennis en ervaring heeft op alle relevante vakgebieden:

Niet alle geschillen

De Geschillenadviescommissie behandelt niet alle klachten. Klachten die onder verantwoordelijkheid van de overheid vallen bijvoorbeeld, of klachten die behandeld moeten worden door een andere instantie zoals de Huurcommissie of de rechter. Ook als u uw klacht al ergens anders heeft ingediend of als er een juridische procedure loopt, kunt u niet bij de Geschillenadviescommissie terecht. Meer informatie over de voorwaarden vindt u in ons reglement.

Jaarverslag

Ieder jaar maakt de Geschillenadviescommissie een jaarverslag. Daarin staat onder andere hoeveel geschillen de geschillencommissie heeft behandeld en hoeveel adviezen ze heeft uitgebracht. Ook vindt u in het jaarverslag informatie over oorzaken en achtergronden van de ingediende geschillen. Download hier het Jaarverslag 2022.

Regionale klachtencommissie

Als regionale klachtencommissie werkt de Geschillenadviescommissie in opdracht van 10 woningcorporaties. Het voordeel daarvan is dat de voorzitter en commissieleden meer geschillen behandelen en daardoor meer expertise opbouwen dan wanneer ze voor één corporatie zouden werken. Voor de aangesloten corporaties is een bijkomend voordeel dat ze de kosten van een gezamenlijke klachtencommissie kunnen delen. 

Voor welke corporaties?

Op dit moment zijn de volgende woningcorporaties aangesloten:

Ook aansluiten als corporatie?

De Geschillenadviescommissie heeft voldoende capaciteit om voor nog meer woningcorporaties te werken. Corporaties die belangstelling hebben om zich ook aan te sluiten bij de Geschillenadviescommissie of die hierover meer informatie willen, kunnen contact opnemen met de ambtelijk secretaris, mevrouw I.H.M. de Galan-van den Berg.

Geschillenadviescommissie
Postbus 401
2740 AK Waddinxveen
Tel: 06 58 98 12 90
info@geschillenadvies.com