Wiekan een geschil indienen ? Wanneeris uw klacht een geschil ? Watdoen we met uw geschil ?

Niet alle klachten

De Geschillenadviescommissie behandelt niet alle klachten. Klachten die onder verantwoordelijkheid van de overheid vallen bijvoorbeeld, of klachten die behandeld moeten worden door een andere instantie zoals de Huurcommissie of de rechter. Ook als u uw klacht al ergens anders heeft ingediend of als er een juridische procedure loopt, kunt u niet bij de Geschillenadviescommissie terecht. Meer informatie over de voorwaarden vindt u in ons reglement

Aangesloten corporaties
Waterweg Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Patrimonium Maasdelta groep 3B Wonen Onze woning Laurens Wonen Samenwerking