Wiekan een geschil indienen ? Wanneeris uw klacht een geschil ? Watdoen we met uw geschil ?

Kunt u een geschil indienen? ( stap: 1 / 4 )

Selecteer a.u.b. een optie

Wat is op u van toepassing?
Ik ben een (mede)huurder van een van de aangesloten corporaties.
Ik heb in het verleden van de corporatie gehuurd en mijn geschil gaat over de afwikkeling van de huurovereenkomst.
Ik ben een onderhuurder die, met toestemming van de desbetreffende corporatie, huurt van een huurder van een van de corporaties.
Ik ben woningzoekende en het geschil heeft betrekking op de handelswijze van een van de corporaties.
Ik wil een woning van een corporatie kopen en het geschil heeft betrekking op de afwikkeling van de koopovereenkomst.
Als eigenaar van een woning heb ik met een van de corporaties afspraken gemaakt over dienstverlening en het geschil heeft betrekking op het nakomen van die afspraken.
Ik vertegenwoordig een groep huurders van een van de corporaties en dien als belangenvertegenwoordiger namens de huurders een geschil in.
Ik vertegenwoordig een Vereniging van Eigenaren (VVE), waarvoor een van de corporaties de administratie voert, en het geschil heeft betrekking op de uitvoering van die administratie.
Geen van bovenstaande

Volgende

Heeft het geschil betrekking op een voorstel voor huurverhoging of woonruimteverdeling?
Nee
Ja

Vorige Volgende

Is uw geschil al in behandeling bij een andere instantie, zoals Huurcommissie of rechter?
Nee
Ja

Vorige Volgende

Heeft u het geschil schriftelijk aan de corporatie voorgelegd?
Ja
Nee

Vorige Volgende

U kunt in dit geval geen geschil indienen

De Geschillenadviescommissie neemt alleen geschillen in behandeling van klanten van de aangesloten corporaties. Alleen als u huurder, ex-huurder of woningzoekende bent en u voelt zich benadeeld door de corporatie, dan kunt u een beroep doen op de Geschillenadviescommissie. Ook VVE's en huurdersorganisaties (huurdersvereniging, bewonerscommissie e.d.) kunnen een geschil aanmelden namens bewoners die zij vertegenwoordigen.

Vorige

U kunt in dit geval geen geschil indienen

De Geschillenadviescommissie kan uitspraken doen over de uitvoering van het beleid van uw corporatie en heeft geen bevoegdheid uitspraken te doen over huurverhoging of woonruimteverdeling. Neem hiervoor rechtstreeks contact op met uw corporatie.

Vorige

U kunt in dit geval geen geschil indienen

De Geschillenadviescommissie kan geen geschil in behandeling nemen als het geschil al aan een andere instantie is voorgelegd, zoals Huurcommissie of rechtbank.

Vorige

U kunt in dit geval geen geschil indienen

Legt u eerst uw klacht schriftelijk voor aan de corporatie. Pas als u en de corporatie er niet in slagen om het probleem naar tevredenheid op te lossen, kunt u een beroep doen op de Geschillenadviescommissie.

Vorige

U kunt in dit geval wel een geschil indienen

Ga naar het aanmeldingsformulier om uw geschil in te dienen

Vorige

Aangesloten corporaties
Waterweg Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Patrimonium Maasdelta groep 3B Wonen MaasWonen Samenwerking