Wiekan een geschil indienen ? Wanneeris uw klacht een geschil ? Watdoen we met uw geschil ?

Jaarverslag

Ieder jaar maakt de Geschillenadviescommissie een jaarverslag. Daarin staat onder andere hoeveel geschillen de geschillencommissie heeft behandeld en hoeveel adviezen ze heeft uitgebracht. Ook vindt u in het jaarverslag informatie over oorzaken en achtergronden van de ingediende geschillen. Download hier het  jaarverslag 2021

Aangesloten corporaties
Waterweg Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Patrimonium Maasdelta groep 3B Wonen MaasWonen Samenwerking