Wiekan een geschil indienen ? Wanneeris uw klacht een geschil ? Watdoen we met uw geschil ?

Ook aansluiten?

De Geschillenadviescommissie heeft voldoende capaciteit om voor nog meer woningcorporaties te werken. Corporaties die belangstelling hebben om zich ook aan te sluiten bij de Geschillenadviescommissie of die hierover meer informatie willen, kunnen contact opnemen met de ambtelijk secretaris, mevrouw I.H.M. de Galan-van den Berg.

Geschillenadviescommissie
Postbus 401
2740 AK  Waddinxveen

tel. 06-58 98 12 90
info@geschillenadvies.com

Aangesloten corporaties
Waterweg Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Patrimonium Maasdelta groep 3B Wonen MaasWonen Samenwerking