Wiekan een geschil indienen ? Wanneeris uw klacht een geschil ? Watdoen we met uw geschil ?

Onveilig achter kapotte entreedeuren

De schuifdeuren van de hoofdentree, bedoeld om ongewenst bezoek tegen te houden, gaan meerdere keren kapot en blijven dan open staan. Gevolg: hangjongeren en zwervers in het portiek en inbraken in de kelderboxen. Het geeft de huurders een onveilig gevoel. Eén van hen besluit uit onvrede een maand geen servicekosten te betalen. Als de corporatie hem aanmaant om die kosten te betalen, legt hij het geschil voor aan de Geschillenadviescommissie. Tijdens de hoorzitting legt de corporatie uit dat zij inmiddels deuren met een zwaarder mechaniek heeft geïnstalleerd zodat de schuifdeuren niet meer kunnen worden geforceerd. Deze deuren moesten worden besteld waardoor de reparatie langer duurde dan normaal. De Geschillenadviescommissie vindt dat de verhuurder het probleem van de deuren goed heeft opgelost, maar onvoldoende heeft gecommuniceerd met de huurders. Ze adviseert de corporatie dit een volgende keer beter te doen. De huurder krijgt het advies de ingehouden servicekosten alsnog te betalen omdat hij zijn onvrede niet op deze manier mag verrekenen.

Aangesloten corporaties
Waterweg Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Patrimonium Maasdelta groep 3B Wonen MaasWonen Samenwerking