Wiekan een geschil indienen ? Wanneeris uw klacht een geschil ? Watdoen we met uw geschil ?

Duur van de behandeling

De Geschillenadviescommissie behandelt uw geschil zo snel mogelijk, maar wel zorgvuldig. In het reglement staan termijnen voor de behandeltijd. De geschillencommissie heeft maximaal 12 weken om een geschil te behandelen. In de praktijk duurt behandeling gemiddeld 7 a 8 weken.

Uitspraak en advies

Uiterlijk drie weken na de hoorzitting krijgt u bericht of de Geschillenadviescommissie uw geschil gegrond vindt. Is het geschil gegrond, dan adviseert de geschillencommissie de woningcorporatie hoe zij het geschil kan oplossen. Dit advies krijgt u ook toegestuurd.

De corporatie beslist wat zij met dit advies doet en laat dat binnen een maand schriftelijk aan u weten. Als de corporatie het advies niet opvolgt, legt ze u uit waarom.

Aangesloten corporaties
Waterweg Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Patrimonium Maasdelta groep 3B Wonen MaasWonen Samenwerking