Aanmelding geschil

Uw situatie


Als u uw klacht al heeft voorgelegd aan een rechter, de landelijke Huurcommissie of een andere instantie, dan nemen wij uw geschil niet in behandeling.

Formulier eindigt hier

Helaas is uw woningcorporatie niet bij deze Geschillenadviescommissie aangesloten. Informeer bij uw woningcorporatie waar u wel terecht kunt.

Formulier eindigt hier

Helaas is uw woningcorporatie niet bij deze Geschillenadviescommissie aangesloten. Informeer bij uw woningcorporatie waar u wel terecht kunt.

Formulier eindigt hier

Als u een klacht heeft over warmte, energie of stookkosten, neem dan contact op met de Huurcommissie. De Geschillenadviescommissie behandelt klachten over dit onderwerp niet.

Formulier eindigt hier

Het geschil


Meld uw klacht eerst bij uw woningcorporatie. Als zij uw klacht niet binnen 6 weken in behandeling nemen, ontstaat er een geschil. U kunt het geschil dan bij onze commissie aanmelden.

Formulier eindigt hier

Uw gegevens